GTM debug

Clock
Време за четене: 2 мин
Calendar
7.7.2022

Как се плащат пътни такси в Германия безпроблемно

В Германия всички камиони с тегло над 7,5 тона трябва да плащат такси за изминато разстояние за ползване на платени пътища. Задължението за заплащане на пътни такси важи за всички федерални магистрали и шосета, автомагистрали и всички федерални пътища за товарни автомобили. Мрежата за събиране на пътни такси в Германия е доста дълга - около 52 000 км.

Как се плащат пътни такси в Германия безпроблемно

Таксите за изминат участък могат да бъдат платени автоматично чрез бордовото устройство (OBU) или директно с вашата EW карта на терминала за пътни такси. Данъкът се изчислява въз основа на:

  • Броят на изминатите километри по мрежата
  • Броят на осите на превозното средст
  • Класът на емисиите в евро на превозното средство

Германия събира пътни такси с помощта на технологията GNSS (Глобална навигационна спътникова система). С тази технология транзакциите за плащане на пътни такси се опростяват за шофьорите на камиони, тъй като не е необходимо да спират на пунктовете за плащане на пътни такси. Освен това тази технология не изисква инсталиране на крайпътна инфраструктура.

В Eurowag интегрираме плащанията на германски пътни такси директно в нашия клиентски портал EW. В клиентския портал можете да намерите всички транзакции за пътни такси със съответните фактури. Ние ще ви регистрираме в системата за събиране на пътни такси или при други партньори за събиране на пътни такси и ще се уверим, че всичко е настроено правилно и готово за използване.

С помощта на нашия EVA OBU можете да активирате и допълнителни услуги, като например защита от измами с карти за гориво и управление на автопарка. EVA е многофункционално устройство, което би могло да ви помогне да опростите и автоматизирате бизнеса, а нашата мрежа за денонощна поддръжка е тук, за да ви помогне на вашия местен език.