GTM debug

Правни документи

По-долу ще намерите всички важни документи (W.A.G. documents (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, и други клонове). Молим Ви да прочетете внимателно документите и ако имате въпроси, да се свържете с Вашия търговки представител или Екипът за обслужване на клиенти.

Декларация за група

Декларация за група съгласно член 79, алинея 3 от Закон № 90/2012 Сб., Закон за търговските дружества и кооперациите (Закон за търговските корпорации) (наричан по-нататък „ZOK“):

W.A.G. payment solutions a.s., с адрес на управление Na Vítězné pláni 1719/4, Прага 4, пощенски код 14000, фирмен идентификационен номер 264 15 623, вписано в Търговския регистър към Общинския съд на Прага, раздел Б, досие 6882, е управляващото образувание в даденото споразумение за група („Управляващо лице“). Групата на управляващото лице е декларирана група по смисъла на член 79 и сл. от ZOK.

Списъкът с дружествата, които са под контрола и подлежат на обединяващото влияние на управляващото лице, е посочен на този уебсайт под "Група EUROWAG".

Можете да намерите допълнителна информация за изброените по-долу дружества на следните връзки:

Сертифициране по ISO

Моля, следвайте кодекса за поведение. В случай на въпроси за съответствие или притеснения, моля, свържете се с нас на

compliance@eurowag.com.