GTM debug

Накарайте света да се движи с Eurowag

Ние изграждаме оптималната платформа за мобилност на пътя, която ще създаде по-добри бизнес възможности в цялата индустрия.

Присъединете се към бъдещето на мобилността!

Отворени позиции

Предимства, на които ще се радвате

В Eurowag ние вярваме, че хората са ключът за нашия успех.
Горди сме да предложим редица предимства, които ангажират и мотивират нашите служители и ни помагат да направим Eurowag чудесно място за работа.

Be a True Colleague
Образование, възможност за вътрешна мобилност и кариерно израстване
Flexible working hours and Remote working
Гъвкаво работно време и дистанционна работа
Benefit Budget of 1000 EUR
Бюджет за обезщетения от 1000 EUR
Referral Bonus
Бонус за препоръка
Dog-friendly office
Офис, който допуска кучета
Awesome Company Events
Страхотни фирмени събития
Philantrophy and You
Благотворителен бюджет и дни „BeBetter“ („Да бъдем по-добри“) за доброволчество
5 Weeks of Holiday
5 седмици отпуск, 3 sick days в годината

Нашите хора

Our people
 • Checked dark
  Заедно ние сме група от над 1000 уникални личности
 • Checked dark
  Представляваме 30 различни националности в 18 държави
 • Checked dark
  Над 50% от работната ни сила са родени от поколението Y
Our people

Нашата работа

We Support the Navigation of more then 10 Million Vehicles globally
Ние поддържаме навигацията на повече от 10 милиона превозни средства в световен мащаб
Telematics
Ние обслужваме 350 000 камиона в Европа, Азия и Близкия изток
Our Customers'Toll Kilometres make up more then 26 times the distance from Earth to Sun
Изминатите километри на нашите клиенти представляват повече от 26 пъти разстоянието от Земята до Слънцето
In 2019 Our Sales Exceeded more then 2 Billion Euros Annually
През 2019 г. продажбите ни надвишават 2 милиарда евро годишно
Martin Vohanka Introduction

Мартин Воханка, Основател и главен изпълнителен директор:

Martin Vohanka Introduction

"Eurowag е организация, при която представянето се движи от страст и цел, а не от мерки за контрол. Следователно, нашите ценности са нашите суперсили и ръководни принципи за всичко, което правим тук, от привличането на нов член на екипа до вземането на търговски решения и решения, свързани с хората. Нашите ценности ни вдъхновяват да постигнем успех и щастие в работата и личния си живот."

Нашите суперсили

Accepted
Дайте най-доброто от себе си
Embrace the Chance
Приемете промяната
Be a True Colleague
Бъдете истински колега
Partners
Бъдете добър човек

Фирмена култура

Company Culture
 • Checked dark
  Нашият успех е успехът на нашите хора. НИЕ сме EW.
 • Checked dark
  Ние изграждаме култура, която цени обратната връзка.
 • Checked dark
  Приветстваме гъвкави начини на работа.
 • Checked dark
  Непрекъснато намираме начини за сътрудничество между и в рамките на бизнес екипите.
 • Checked dark
  Ние създаваме уважително и приобщаващо работно място.
 • Checked dark
  Премахваме езиковите бариери и приемаме английския като наш официален работен език.
 • Checked dark
  Стремим се да увеличим разнообразието на работното място чрез нашите практики за наемане и повишаване.
Company Culture