GTM debug

Маркетингово съгласие

Съгласие за обработване на лични данни за маркетингови цели

На кого давате съгласието си?

Давате съгласието си следните членове на групата Eurowag да обработват вашите лични данни като съвместни администратори:  

  • W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДРУЖЕСТВОТО: 264 15 623 (CZ)
  • SYGIC A.S., ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДРУЖЕСТВОТО: 35 892 030 (SK)
  • ARRAIA-OIL, S.L., РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДРУЖЕСТВОТО: B01314012 (ES)
  • W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДРУЖЕСТВОТО: 050 21 910 (CZ)
  • PRINCIP A.S., РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДРУЖЕСТВОТО: 416 90 311 (CZ)
  • WEBEYE TELEMATICS GROUP
  • Други дружества, регистрирани в списъка на дружествата от групата Eurowag

Давате съгласието си за обработката на вашите лични данни от W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., с регистрираното си бюро NA VÍTĚZNÉ PLÁNI 1719/4, 140 00 ПРАГА 4, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, ИД: 264 15 623 (наричано по-нататък "EUROWAG"),в качеството си на администратор на Вашите данни, за да предаде Вашите данни натези получатели/партньори за търговски и маркетингови цели: списък наполучателите/партньорите

Моля, имайте предвид, че актуалната форма на списъка на партньорите е винаги на разположение на тази връзка.

Какви лични данни ще обработваме?

Данните, които планираме да обработваме, включват вашите идентификационни данни, данни за контакт, данни за вашата платежоспособност и надеждност, данни за използването от вас на нашите услуги, данни за геолокация и когато е приложимо, данни от т.нар. "бисквитки" или софтуерни развойни пакети (които събират данни от вашите мобилни телефони, таблети, компютри и др.).  

За какво ще използваме вашите лични данни?

Давате съгласието си за обработване на личните ви данни с цел да се изготвят и изпращат до вас персонализирани оферти и да бъдете информирани за новини и актуални сведения, свързани с групата Eurowag. Това включва по-специално анализ на вашите лични данни (включително автоматизирано обработване), оценка на вашите нужди и предоставяне на най-подходящите предложения за продукти или услуги от цялата група Eurowag, както и на информация за нови продукти и услуги, придобивания, планирани проекти или други важни събития на групата Eurowag и нейните членове или бизнес партньори.

Как ще се свързваме с вас?

Бихме искали да се свързваме с вас чрез електронни съобщения, като имейли, sms съобщения, мобилни приложения (включително нашите собствени приложения, и евентуално чрез приложения на трети страни, като например whatsapp, fb messenger и др.), съобщения чрез клиентския портал, телефонни обаждания, уебсайтове, поддържани от отделни членове на Eurowag, обикновена поща и/или лично чрез търговските представители на Eurowag.

За какъв период на обработване на данни се съгласявате?  

Ще обработваме вашите лични данни за горепосочените цели за период от 3 години, считано от датата, на която сте дали съгласието си, освен ако не го оттеглите по-рано.  

Как можете да оттеглите съгласието си?

Вашето съгласие е доброволно и можете да го оттеглите по всяко време; това не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето. Можете да оттеглите съгласието си, като използвате опцията „отписване“, включена в маркетинговите имейли, или по всеки друг начин, посочен в "политика за поверителност и защита на данните". Политиката за поверителност и защита на личните данни е достъпна на уебсайта на ✓ Eurowag. Освен общата информация за обработването на лични данни, тя съдържа и списък и обяснение на вашите права, свързани с личните данни, както и необходимата информация за съдържанието на нашето споразумение за споделяне на данни.

Обща клетвена декларация/отказ от отговорност

С настоящото тържествено декларирам, че съм упълномощен и имам пълното право да дам това съгласие от името на дружеството, което представлявам. Давайки това съгласие, аз също така признавам факта, че то може да има последици за бизнес отношенията на дружеството.