GTM debug

Clock
Време за четене: 2 мин
Calendar
23.3.2022

Какво представлява факторингът (Eurowag Cash) и с какво може да ви бъде полезен?

Бихме искали да помогнем на клиентите си, доколкото можем, и затова започнахме да предлагаме комплексни услуги и финансова подкрепа. Една от тези финансови услуги се нарича факторинг.

Какво представлява факторингът (Eurowag Cash) и с какво може да ви бъде полезен?

Какво представлява факторингът (EW Cash)?

Факторингът е съвременен финансов инструмент, който превръща вашите неизплатени фактури в пари по-бързо. Той дава на паричния ви поток парична инжекция и ще ви донесе допълнителен източник на финансиране. По-голямата част от фактурите са с падеж между 30 и 120 дни. В някои случаи това може да достигне до 180 дни.

И така, представете си, че имате чудесна възможност да получите парите си в рамките на 2 дни и да развиете бизнеса си още по-ефективно.

Просто обяснение на това какво представлява факторингът: Вие (нашият клиент) редовно доставяте стоки/продукти на местни или чуждестранни клиенти. Изпращате ни копия от фактурите и ние ви възстановяваме до 90 % от стойността на фактурата в рамките на 2 дни. Нашата работа обаче все още не е приключила. Ние гарантираме, че плащането се извършва навреме, изпращаме напомняния на клиентите, ако е необходимо, както и организираме събиране на вземания и правна помощ. На датата на падежа клиентите плащат по нашата сметка, а ние впоследствие изплащаме останалите 10 % на вас (нашия клиент).

Вече знаете какво е факторинг. Но с какво може да ви бъде полезен?

 • Ще получите оценка на финансовото състояние на вашите клиенти.
 • Проверките на финансовото състояние на 3 ваши клиенти ще бъдат извършени безплатно. Просто попълнете простия въпросник в клиентския портал в раздела Eurowag Cash.
 • Ще получите кредитно покритие в случай, че клиентът ви фалира.
 • Вашият клиент няма да разбере, че сме оценили финансовото му състояние. Но ще трябва да ги информирате, преди да започнете да финансирате фактури.
 • Парите за фактурите ще бъдат платени по банковата сметка на компанията ви. Не е необходимо да чакате датите за плащане на фактурите.

Как работи факторингът (EW Cash)?

 1. Клиентът подава заявка за факторинг (EW Cash) чрез клиентския портал.
 2. Финансиращата компания извършва оценка на бизнеса на клиента и определя условията за финансиране.
 3. Клиентът и финансиращата компания подписват договор за финансиране.
 4. Клиентът издава фактура на своя длъжник за продадените услуги.
 5. Клиентът предоставя фактура на финансиращата компания.
 6. До 90 % от сумата по фактурата се изплаща в рамките на няколко дни.
 7. Длъжникът на клиента плаща на финансиращата компания Factris до датата на падежа на фактурата.
 8. Останалите 10 % от стойността на фактурата се изплащат без таксата за финансиране.

Научете повече