GTM debug

Clock
Време за четене: 3 мин
Calendar
12.10.2021

Карта Eurowag EASY сега има и блокираща система

Блокиращата система на картата вече е налична не само за Eurowag ONE/ VECTOR, но и за карти Eurowag EASY. Тази уникална система Ви дава възможност лесно да предотвратите злоупотреба с картата за гориво, а също така Ви помага да контролирате всички карти в автопарка. Можете да забравите притесненията при загуба или кражба на карта и да се чувствате в безопасност, като знаете, че само упълномощено лице може да контролира картите.

Карта Eurowag EASY сега има и блокираща система

Нека Ви представим как работи системата

Ако картата за гориво е защитена със система за блокиране, тя е „блокирана“ по подразбиране и трябва да се „отблокира“ преди употреба за транзакция на POS терминал (това означава всяка физическа транзакция с картата, като зареждане на гориво, покупка на услуги и т.н.) В противен случай не е възможна успешна трансакция на POS терминал, дори да се въведе правилният PIN код. Карта за гориво, защитена с блокираща система, може да се отблокира по няколко начина:

1.) От водача чрез SMS

2.) От оператора (напр. диспечер) чрез SMS

3.) От уеб страницата на клиента

След 30 минути картата отново се блокира.

Кой може да отблокира картите?

A) Водачи, чийто телефонен номер е регистриран на тази страница. След като водачът пристигне в станцията за обслужване, може да изпрати текстово съобщение със съдържание „OPEN“ на +420 720 013 030 или +420 736 302 331.

B) Оператори, чийто телефонен номер е регистриран на тази страница. След като водачът пристигне в станцията за обслужване, информира оператора, който изпраща текстово съобщение със съдържание „MAN Card No“ до +420 720 013 030 или +420 736 302 331.

Как да активирате услугата в системата  

  1. Влезте в клиентския портал
  2. Отворете раздела „Управление на карти/списък с карти“ и изберете картите, които желаете да преминат към системата за блокиране. Можете да промените настройките след щракване върху данните за картата.
  3. В раздела на системата за блокиране регистрирайте телефонните номера на водачите (операторите), упълномощени за отключване на приписаните им карти чрез SMS.

Подробни инструкции ще намерите тук.

Желаем Ви надеждна безопасност!

Eurowag