GTM debug

Clock
Време за четене: 5 мин
Calendar
7.12.2020

Всичко за EETS

Ориентирането в многобройните системи за пътни такси в Европа може да бъде сложно. Почти всяка страна има собствена система за пътни такси, а по последни оценки броят на отделните доставчици на пътни такси в Европа е около 100. Това може да се окаже много трудно за търговските пътни транспортни компании.

Всичко за EETS

Европейският съюз се опитва да опрости процеса на плащане на пътни такси на континента чрез услугата EETS. Сега ще разгледаме какво точно представлява тази услуга, как работи и как се вписва в нея Eurowag.

Какво е EETS?

EETS е съкращение на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси и е инициатива на Европейския съюз. Целта на EETS е да опрости плащането на пътни такси в Европа, като даде възможност на водачите да използват единно бордово устройство (БУ) за всички системи за пътни такси в страните от ЕС, управлявано с един договор с доставчик на EETS.

Защо е необходима EETS?

Преди въвеждането на EETS товарните превозвачи трябваше да регистрират превозните си средства във всяка система за пътни такси поотделно. Това водеше до множество договори с различни доставчици, всеки от които имаше собствена процедура за фактуриране и таксуване. Това създаваше много времеемки документи и бюрократични пречки при превоза на стоки в ЕС.

Освен това много системи за пътни такси изискват и собствени бордови устройства, което води до това, че водачите трябва да имат предно стъкло, пълно с бордови устройства, за да могат да прекосят континента. Това, в съчетание с необходимостта водачите да се запознаят с различните системи за всяка област на пътно таксуване, създаде отрицателно въздействие върху безпроблемния трафик.

Как работи EETS на практика?

В системата на EETS има трима основни участници: потребители, доставчици на EETS и лица, събиращи пътни такси.

Доставчиците на EETS сключват договори с потребителите и им предоставят достъп до системата EETS в целия ЕС. Това значително намалява документите, необходими на превозвачите: вместо да сключват договори с всяка област за събиране на пътни такси, те трябва да сключат само един договор с доставчик на EETS.

Потребителите се абонират за доставчик на EETS по техен избор. Доставчикът на EETS им начислява таксите за изминато разстояние, които техните превозни средства плащат по време на пътуването си в ЕС.  Основното предимство на EETS за потребителите е намаляването на броя на необходимите бордови устройства: вместо отделни бордови устройства за всяка област на пътни такси, те могат да използват едно бордово устройство за ЕС. Това води до по-малко разсейване на вниманието на водачите и означава, че те не трябва да се запознават с особеностите на всяка една система за пътно таксуване.

Системите за събиране на пътни такси събират такси за движението на превозните средства в областта на EETS. Обикновено те нямат контакт с потребителите на EETS, освен ако няма проблем с прилагането. По-малко време, отделено за управление на ползвателите на пътни такси, означава, че те могат да съсредоточат повече усилия върху управлението на пътищата и трафика, което е ключово предимство на системата EETS.

Как се вписва Eurowag в тази картина?

Eurowag е водещ доставчик на иновативни решения за плащане на пътна мобилност в Европа и е първият европейски доставчик на лицензи за електронно събиране на пътни такси в Централна и Източна Европа.

Eurowag е шестата компания в Европа, която придобива лиценза, регламентиран от Европейската директива 2004/52/ЕО и Решение 2009/750/ЕО относно Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS). Този лиценз превръща Eurowag в доставчик на EETS, което позволява лесно плащане на пътни такси чрез едно бордово устройство във всички държави, подписали договор за EETS.

Като лидер в областта на иновациите, Eurowag наскоро представи първото интегрирано решение за мобилност на пазара: Enhanced Vehicle Assistant (EVA). EVA съчетава опростени плащания на пътни такси, интелигентна телематика и защита от измами в едно бордово устройство. За повече информация относно EVA посетете нашата специална страница: Интелигентни решения