GTM debug

Clock
Време за четене: 6 мин
Calendar
23.11.2022

Зимно и лятно дизелово гориво

В сравнение с експлоатацията на автомобилите с горивна система с искрово запалване, при които неспазването на сезонните промени в изискванията за качеството на бензина много рядко затруднява работоспособността, автомобилите с дизелово гориво са в противоположния край на скалата. Докато за бензиновия автомобил единствената сезонна и лесна за избягване заплаха е използването на зимни сортове бензин с високо налягане на парите в много горещо лято, което може да влоши подаването на гориво от резервоара до двигателя поради образуването на възглавница от бензинови пари, наличието на дизелово гориво, непригоден за ниски температури в резервоара на камионите през студени зими, със сигурност не позволява по-нататъшно пътуване.

Зимно и лятно дизелово гориво

Рискове, свързани с ниските температури

Двигателите с компресорно запалване изискват гориво с високо т.нар. цетаново число, което намалява до минимум закъснението между впръскването на горивото в цилиндрите и неговото запалване и по този начин осигурява плавна работа на двигателя. Обаче частта на дизеловото гориво с високо цетаново число, която се образува от дълги и прави въглеводороди, парафини, е склонна да образува твърди кристали при температури, които са обичайни дори през меките зими. С понижаването на температурата кристалите увеличават размера си, свързват се и образуват големи решетки. Най-уязвимата част от автомобила е системата за разпределение на горивото под ниско налягане, и особено горивните филтри, които, ако не се подгряват от отделна електрическа верига и качеството на горивото не е съобразено с метеорологичните условия, често се запушват с прекомерно количество втвърден восък.

Съществуват няколко начина за описване на поведението на дизеловото гориво при ниски температури. Най-разпространеният начин е провеждането на лабораторен тест „Температура на блокиране на студен филтър“ („CFPP“), с който се определя минималната температура, при която горивото може да премине през фино сито. Този тест, който можем да го наречем тест за филтруемост, дава добра представа за поведението на горивото в горивния филтър, но в никакъв случай не бива да приемаме за даденост, че горивото не може да предизвика проблеми при работа над тази температура.

Кога се пуска зимното дизелово гориво?

Темата за поведението на дизеловото гориво при ниски температури започва да се обсъжда всяка година през есента, когато доставчиците на горива трябва да започнат да доставят т.нар. преходни или направо зимни сортове дизелово гориво. Конкретното положение по отношение на специфичните изисквания за качество и сроковете, естествено, зависи от географското положение на страната, в която работи дистрибуторът на горива. В Централна Европа преходът от летния сорт (CFPP микс. 0°C) започва в началото на октомври (CFPP микс.. -10°C), докато напълно съвместимото със зимния сорт дизелово гориво (CFPP микс. -20°C) трябва да бъде налично до средата на ноември. Изглежда, че не би трябвало да е проблем, но това не е вярно във всички случаи.

Разлики между летния и зимния дизел

Въпреки че има ясни крайни срокове, в които качеството за зимата трябва да е налице на бензиностанциите и всички трябва да се съобразяват с него, несъответствията в тази област, констатирани от специализираните лаборатории, са едни от най-честите (обикновено на 2ро място). Пълното и успешно преминаване от летни към зимни сортове трябва да се извърши на всяко едно ниво от веригата за дистрибуция на горива. Процесът започва в рафинериите, където част от по-тежкия компонент на дизеловото гориво – газьолът – трябва да бъде заменен от по-лека фракция – керосин, горивото за задвижване на самолети. Керосинът е не само по-лек, но и по-скъп, поради което рафинериите не могат да преминат твърде рано към него по икономически причини. В противоположния край на веригата бензиностанцията трябва бързо да разпродаде оставащото гориво от лятно качество и да се снабди с материал, отговарящ на изискванията за предстоящия период. Това може да се окаже доста трудно за малките бензиностанции или за тези, които продават горива с по-малък оборот (напр. премиум дизелови горива). За утвърдени и големи компании обаче това е просто по-труден период от годината за логистично покриване на прехода.

Последици за двигателя

На практика, в зависимост от чувствителността на горивната система на МПС към неподходящи свойства на дизеловото гориво при ниски температури, има случаи, в които двигателите не могат да работят при температури с до 5°C по-високи от стойността на CFPP (напр. проблеми могат да възникнат при -15°C, въпреки че горивото отговаря на зимната спецификация CFPP -20°C). Това се дължи на факта, че кристалите на парафина започват да се утаяват много по-рано (тази точка се нарича „точка на замръзване“ и може да бъде дори с повече от 10 °C по-висока от стойността на CFPP), но количеството им е достатъчно голямо, за да блокира порите от 3 - 5 микрона на стандартните горивни филтри в превозните средства в сравнение с отвора на ситото от 45 микрона в апарата за CFPP. Следователно е очевидно, че нарушаването на стандартите по отношение на свойствата на студения поток може да доведе до много трудности, когато температурите навън станат отрицателни.

Какво можем да направим, за да нямаме проблеми?

На първо място, това е изборът на надежден доставчик на гориво. Такъв доставчик купува горивото от доказани доставчици на гориво (рафинерии и дистрибутори) и следи за качеството на входящото гориво или, още по-добре, редовно проверява качеството с помощта на независима трета страна (лаборатория). Eurowag подбира висококачествени продукти за своите клиенти, защото знаем, че икономичността, нормалната работа на двигателя и мощността са от значение.  Освен това реномираните доставчици не се движат на ръба на стандартите за качество и си оставят известен резерв. Така например можем да срещнем CFPP от -25°C през зимния период, въпреки че се изисква само -20°C.

Наред с решението за избор на доставчик на гориво, можем да предотвратим гореописаните проблеми и чрез правилна поддръжка на автомобила. Запушването на горивния филтър става по-вероятно при нарастващо съдържание на вода в горивото, и особено в самия горивен филтър. Настоятелно се препоръчва да проверите или дори да смените горивния филтър преди настъпването на зимата. С нарастващото използване на биогорива (биодизел, FAME) като съставна част на дизеловото гориво значението на тази процедура нараства, тъй като сместа от восък, вода и биодизел (включително продуктите от разграждането му) има склонност да образува доста устойчиво вещество, което блокира филтрите.

Подготовка за промените във времето

Какво още може да се направи в очакване на рязка промяна на времето или при пътуване в чужбина до места с много ниски температури? В някои случаи доставчиците на горива, които очакват резки отклонения в околната температура, надхвърлящи обичайните стойности, започват да добавят арктически клас гориво към стандартното дизелово гориво , за да избегнат широко разпространени проблеми. Самият водач на камиона също може да следва такъв подход. Много по-практичен начин е да се вложат отделно закупени добавки за дизелово гориво за зимата – присадки, които потискат натрупването на парафина. Широко разпространеното гориво обаче вече съдържа значително количество от тези добавки, а допълнителните подобрения са до 9°C и не могат да се прогнозира ефекта им без изпитване. И имайте предвид – тези мерки трябва да се вземат своевременно. Влагането на добавка във вече кристализирало гориво няма да помогне!