GTM debug

Clock
Време за четене: 6 мин
Calendar
16.5.2022

Актуална информация относно придобиването на активите на WebEye

Eurowag придобива по същество всички активи на WebEye, водещ доставчик на решения за управление на автопаркове

Актуална информация относно придобиването на активите на WebEye

Прага, 16 май 2022 г. - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" или "Групата"), водеща паневропейска интегрирана платформа за плащания и мобилност, фокусирана върху сектора на търговския автомобилен транспорт ("ТСО"), има удоволствието да съобщи, че е сключила споразумение за придобиване на почти всички активи на WebEye Telematics Zrt. ("WebEye" или "Продавачът"), водещ доставчик на решения за управление на автопаркове в Централна и Източна Европа, от Продавача.

На 15 ноември 2021 г. Eurowag обяви, че е сключила споразумение, при условие че получи регулаторни разрешения, за придобиване на 100% от акционерния капитал на WebEye. На 11 март 2022 г. Eurowag обяви, че не е получила одобрение от Министерството на вътрешните работи в Унгария ("МВР") за завършване на сделката и поради това ще разгледа други възможности за улесняване на сделката. Оттогава Eurowag работи с WebEye за структуриране на сделката, за да се намалят опасенията на МВР.

Eurowag ще придобие по същество всички активи на WebEye, с изключение на дейностите, за които МВР изразява опасения и които имат несъществен принос за приходите и печалбите на WebEye и не са били част от стратегическата обосновка на първоначалната сделка. WebEye ще прехвърли всички останали дейности на своите дъщерни дружества, а Eurowag ще придобие дъщерните дружества от WebEye на два транша. Първият транш ще включва всички дъщерни дружества, които не са унгарски, а вторият транш ще включва всички унгарски дъщерни дружества. Поради новата структура вторият транш ще подлежи на ново разрешение от Министерството на иновациите и технологиите в Унгария, което Eurowag получи по-рано.

Eurowag ще плати първоначална парична вноска в размер на 43,2 млн. евро на безкасова и бездългова основа[1]. От тази сума 23,3 млн. евро са платими при приключване на придобиването на дъщерните дружества извън Унгария, а 19,9 млн. евро - при приключване на придобиването на дъщерните дружества в Унгария. Eurowag ще плати и компонент за разсрочено плащане в рамките на три години след приключването на сделката, част от който зависи от изпълнението на определени ключови показатели за ефективност. Максималното възнаграждение, включително компонента за разсрочено плащане, е ограничено до 60,6 млн. евро.

WebEye има утвърдено присъствие в Европа с общо портфолио от над 58 000 свързани камиона. През годината, приключила на 31 декември 2021 г., тя генерира приходи в размер на 16,4 млн. евро и нормализирана коригирана EBITDA в размер на 5,6 млн. евро, въз основа на неодитирани консолидирани управленски отчети, изготвени съгласно унгарските GAAP. WebEye се ръководи от Пал Немет, който е допринесъл за растежа на компанията и ще продължи да управлява придобития бизнес и да следи за интегрирането му в Eurowag.

Сделката ще разшири клиентската база на Групата, а клиентите на WebEye ще получат достъп до ненадминатата гама от интегрирани цялостни решения за разплащания и мобилност на Eurowag, което ще доведе до възможности за увеличаване на приходите. Освен това данните от свързаните камиони ще предоставят информация и ще позволят непрекъснато разработване на нови и подобрени решения, които да отговарят на нуждите на клиентите. Сделката ще бъде финансирана с парични средства от счетоводния баланс и се очаква незабавно да увеличи приходите.

Приключването на сделката се очаква през юли 2022 г. при спазване на обичайните условия за приключване, включително новото разрешение от Министерството на иновациите и технологиите в Унгария. Предварителните одобрения от Унгарския орган по конкуренция и Румънския съвет по конкуренция остават валидни за преструктурираната сделка.

Много съм доволен, че успяхме да постигнем споразумение, което ни позволява да придобием по същество всички активи на WebEye. Вълнувам се от това придобиване, което е точно в съответствие с нашата стратегия за по-нататъшно разширяване на нашата платформа за плащания и мобилност. WebEye разполага с повече от 58 000 свързани камиона и това ни дава достъп до нови клиенти, на които можем да предложим нашето водещо предложение за интегрирани услуги. Мартин Воханка, главен изпълнителен директор и основател на Eurowag Обединяването на силите с Eurowag отваря врати към нови пазари и предлага на нашите клиенти достъп до широка гама от услуги и решения, за да може бизнесът им да процъфтява. Интегрираната цифрова платформа на Eurowag помага на транспортните оператори да направят бизнеса си по-ефективен и по-печеливш, като същевременно улеснява живота на шофьорите на камиони. Вълнувам се да се присъединя към екипа на Eurowag и да помогна за осъществяването на визията ѝ за демократизиране на индустрията за мобилност по пътищата чрез технологична революция. Пал Немет, главен изпълнителен директор на WebEye.

Придобиването представлява транзакция от клас 2 и настоящото съобщение е направено в съответствие с глава 10 от Правилата за листване на Органа за финансово поведение на Обединеното кралство.

Лицето, отговорно за публикуването на това съобщение от името на Eurowag, е Томаш Новотни (ръководител на отдел "Връзки с инвеститорите").

ЗАПИТВАНИЯ

Eurowag

Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)

investors@eurowag.com

Michal Malysa (Head of Group Communications)

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86

За Eurowag

Eurowag е основана през 1995 г. и е водеща паневропейска интегрирана платформа за плащания и мобилност, насочена към търговския автомобилен транспорт. Тя улеснява живота на търговските шофьори и оператори в цяла Европа чрез уникалната си комбинация от решения за плащания, безпроблемна технология, цифрова екосистема, базирана на данни, и висококачествено обслужване на клиентите.

www.eurowag.com

За WebEye

WebEye е създадена през 2001 г. с фокус върху клиентите на CRT в Унгария. Днес тя е лидер в областта на решенията за управление на автопарка на CRT в Унгария и Румъния, с клиенти в България, Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Португалия, Словакия и Словения. През годината, приключваща на 31 декември 2021 г., WebEye генерира печалба преди облагане с данъци в размер на 3,0 млн. евро, а брутните му активи към 31 декември 2021 г. въз основа на неодитирани консолидирани управленски отчети, изготвени съгласно унгарските GAAP, възлизат на 12,0 млн. евро.