GTM debug

Clock
Време за четене: 4 мин
Calendar
19.5.2021

Двуцифрен ръст на Eurowag през пандемичната година

EBIDTA на W.A.G. payment solutions, a. s., търгуваща под името Eurowag, нарасна с 22% на годишна база през 2020 г. до 57 млн. евро, а маржът ѝ се увеличи до 46%.

Двуцифрен ръст на Eurowag през пандемичната година

Резюме

  1. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) нарасна с 22% до 57 млн. евро;
  2. Нетните приходи достигнаха 125,5 млн. евро, а маржът на EBITDA се увеличи до 46%;
  3. Придобиването на иберийския доставчик на транспортни услуги ADS е завършено през първото тримесечие на 2021 г;
  4. Стратегически инвестиции в базирания в Чехия доставчик на услуги за управление на автопаркове KomTeS, холандската eMobility
  5. експерт по решенията Last Mile Solutions и литовските услуги за мобилни плащания Drivitty.

Прага, 17 май 2021 г. - EBIDTA на W.A.G. payment solutions, a. s., търгуваща под името Eurowag, нарасна с 22% на годишна база през 2020 г. до 57 млн. евро, а маржът ѝ се увеличи до 46%. Нетните приходи на компанията достигнаха 125,5 млн. евро. Двуцифреният ръст показва силната устойчивост на бизнеса в условията на несигурна макроикономическа среда. Компанията публикува одитирани финансови отчети в своя Годишен доклад за 2020 г.

Eurowag, един от най-бързо развиващите се доставчици на интегрирана мобилност в Европа, се фокусира върху технологични решения за опростяване на живота на търговските пътни транспортни компании. Тя има клиенти в 30 държави, управлява над 15 хил. пункта и обслужва портфолио от над 100 хил. уникални активни камиона. От 2015 г. насам бизнесът е нараснал почти четири пъти. През 2020 г. броят на служителите надхвърли 1000 души.

Разширяването на дейностите, свързани с ESG, в транспортната индустрия се превърна в един от стратегическите акценти на Eurowag. Компанията разшири мрежата от точки за зареждане, достъпни чрез приложението на дъщерното ѝ дружество Sygic, до 297 хил. и продажбите на алтернативни горива LNG/CNG на 77 станции в цяла Европа.

‍"Eurowag продължава да инвестира в цифровизацията на автомобилния транспорт и да ускорява прехода към чисти задвижвания. Ние разширяваме въздействието на нашите дейности отвъд добавянето на финансова стойност към създаването на ползи за по-широк кръг заинтересовани страни - в полза на индустрията, обществото и нашата околна среда", заяви главният изпълнителен директор и основател на Eurowag Мартин Воханка.

Eurowag също така продължава да разширява предлагането на своите продукти. През 2020 г. тя пусна на пазара Enhanced Vehicle Assistant (EVA), интегрирано бордово устройство за пътни такси, плащания и телематика, както и приложение за социални мрежи със специализирана навигация за камиони (RoadLords). Удовлетвореността на клиентите постоянно се увеличава, като показателят NPS, метрика за проучване на клиентите, достига стойност 50.

В изпълнение на стратегията си за сливания и придобивания, през първото тримесечие на 2021 г. компанията завърши придобиването на ADS, водещ доставчик на търговски услуги в областта на автомобилния транспорт в Испания и Португалия. От началото на годината Eurowag обяви и три стратегически инвестиции в базирания в Чехия доставчик на услуги за управление на автопаркове KomTeS, холандския експерт в областта на решенията за електронна мобилност Last Mile Solutions и базираната в Литва Drivitty, един от лидерите в интеграцията на услуги за мобилни плащания.

Можете да прочетете пълния годишен доклад на Eurowag за 2020 г. тук.

‍Контакт с медиите:‍

Michal Malysa

Head of Group Communications

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86