GTM debug

Clock
Време за четене: 6 мин
Calendar
15.11.2021

Eurowag ще придобие WebEye

Eurowag придобива WebEye, водещ доставчик на решения за управление на автопарка, и актуализации на текущата търговия

Eurowag ще придобие WebEye

НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПУСКАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО, В ИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЛИ ОТ САЩ, КАНАДА, ЯПОНИЯ, ЮЖНА АФРИКА ИЛИ АВСТРАЛИЯ ИЛИ ВСЯКА ДРУГА ЮРИСДИКЦИЯ, КЪДЕТО ТАКОВА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ БИ БИЛО НЕЗАКОННО.

НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ СЪДЪРЖА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.

‍Прага, 15 ноември 2021 г. - W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" или "Групата"), водеща паневропейска интегрирана платформа за плащания и мобилност, фокусирана върху сектора на търговския автомобилен транспорт ("CRT"), днес обяви, че е сключила споразумение за придобиване на 100% от акционерния капитал на WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), водещ доставчик на решения за управление на автопаркове в Централна и Източна Европа, от основателите и ръководството.

WebEye има утвърдено присъствие в Европа с общо портфолио от над 57 000 свързани камиона. Ръководи се от Пал Немет, който има съществен принос за растежа на компанията и ще остане на тази позиция, за да наблюдава интеграцията в Eurowag.

Придобиването на WebEye от Eurowag ще разшири клиентската база на Групата, а клиентите на WebEye ще получат достъп до ненадминатата гама от интегрирани цялостни решения за плащане и мобилност на Eurowag, което ще доведе до възможности за увеличаване на приходите.

Освен това данните от свързаните камиони ще предоставят информация и ще позволят непрекъснато разработване на нови и подобрени решения, които да отговарят на нуждите на клиентите. Сделката ще бъде финансирана с парични средства от счетоводния баланс и се очаква незабавно да увеличи приходите.  При приключването на сделката Eurowag ще плати парично възнаграждение в размер на 38,5 млн. евро, като се вземат предвид корекциите за нетния дълг и нормализирания оборотен капитал. Eurowag ще плати и отсрочен компонент за разплащане в рамките на три години след приключването, част от който зависи от изпълнението на определени ключови показатели за ефективност. Максималната стойност на възнаграждението, включително компонента за разсрочено плащане, е ограничена до 55,9 млн. евро.

През годината, приключила на 31 декември 2020 г., WebEye генерира приходи в размер на 16,5 млн. евро и нормализирана коригирана EBITDA в размер на 4,3 млн. евро. Приходите за първите шест месеца на 2021 г. възлизат на 8,3 млн. евро, а нормализираната коригирана EBITDA се ускорява до 2,6 млн. евро благодарение на повишената рентабилност на бизнеса.  Приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2022 г., при спазване на обичайните условия за приключване, включително разрешение от Унгарския орган за защита на конкуренцията, Румънския съвет за защита на конкуренцията и Министерството на иновациите и технологиите в Унгария.

‍Текуща търговия‍

Търговията продължава да съответства на очакванията на ръководството и Групата очаква да постигне приходи за 21 г. в съответствие със средносрочните прогнози. Ключовите показатели за ефективност, като брой активни клиенти на платежни решения, камиони и транзакции, продължават да нарастват в съответствие с очакваните тенденции.

‍Мартин Воханка, главен изпълнителен директор и основател на Eurowag, заяви:  

"Радвам се да обявя придобиването на WebEye в съответствие със стратегията, която определихме по време на неотдавнашното ни първично публично предлагане, и да разширим допълнително нашата платформа за плащания и мобилност. С интегрираните услуги целим да намалим въздействието на нашата индустрия върху околната среда. Решенията позволяват да се намали съотношението на пътуванията с празен товар и да се подобри пътната безопасност, тъй като операторите на автопаркове могат да имат задълбочен преглед на състоянието на своите превозни средства."

Пал Немет, главен изпълнителен директор на WebEye, заяви:

"Обединяването на силите с Eurowag отваря врати към нови пазари и предлага на нашите клиенти достъп до широк спектър от услуги и решения за процъфтяване на техния бизнес. Интегрираната цифрова платформа на Eurowag помага на транспортните оператори да направят бизнеса си по-ефективен и по-печеливш, като същевременно улеснява живота на шофьорите на камиони. Развълнуван съм да се присъединя към екипа на Eurowag и да помогна за осъществяването на визията ѝ за демократизиране на индустрията за мобилност по пътищата чрез технологична революция."

Придобиването представлява транзакция от клас 2 и настоящото съобщение е направено в съответствие с глава 10 от Правилата за листване на Органа за финансово поведение на Обединеното кралство.

Лицето, отговорно за публикуването на това съобщение от името на Eurowag, е Томаш Новотни (ръководител на отдел "Връзки с инвеститорите").

ЗАПИТВАНИЯ

Eurowag

Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)

investors@eurowag.com

Michal Malysa (Head of Group Communications)

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86

‍За Eurowag‍

Eurowag е основана през 1995 г. и е водеща паневропейска интегрирана платформа за плащания и мобилност, насочена към търговския автомобилен транспорт. Тя улеснява живота на търговските шофьори и оператори в цяла Европа чрез уникалната си комбинация от решения за плащания, безпроблемна технология, цифрова екосистема, базирана на данни, и висококачествено обслужване на клиентите. www.eurowag.com

‍За WebEye‍

WebEye е създадена през 2001 г. с фокус върху клиентите на CRT в Унгария. Днес тя е лидер в областта на решенията за управление на автопарка на CRT в Унгария и Румъния, с клиенти в България, Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Португалия, Словакия и Словения. През годината, приключваща на 31 декември 2020 г., WebEye генерира печалба преди облагане с данъци в размер на 2,2 млн. евро. Брутните активи на компанията към 31 декември 2020 г. възлизат на 9,7 млн. евро въз основа на неодитирани консолидирани управленски отчети, изготвени съгласно унгарските GAAP.